Liêu Hà Trinh và Chiếc Hộp Cảm Xúc, format talkshow độc đáo thu hút hàng ngìn lượt nghe mỗi tuần tại Waves

Liêu Hà Trinh and Song Luan

***